Chat with us, powered by LiveChat

1. อบเขตการใช้งาน

1.1 ข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนของคุณจะตามที่คำขอตามข้อกำหนดเกมนี้

1.2 เมื่อคุณใช้บริการเครือข่ายเกมนี้ หรือเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของแพลตฟอร์มเกมนี้ เกมนี้จะได้รับและบันทึกข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติ รวมแต่ไม่ได้จำกัดที่อยู่IP ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ วันที่และเวลาเข้าชม ข้อมูลคุณลักษณะซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อีกทั้งบันทึกหน้าเว็บไซด์และข้อมูลอื่นๆที่คุณต้องการ

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเกมนี้ที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจโดยได้ผ่านวิธีการทางกฎหมายที่ถูกต้อง คุณเข้าใจและยอมรับ ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลคีย์เวิร์ดที่คุณป้อนเมื่อใช้บริการค้นหาที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์มเกมนี้;

1.4 เกมนี้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณได้เผยแพร่ไปในเกมนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดการเข้าร่วมกิจกรรม เช่นข้อมูลการทำธุรกรรมและรายละเอียดการประเมิน

1.5 พฤติกรรมการละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดกฎของเกมโดยเกมนี้มีมาตรการบทลงโทษตามความเหมาะสม

2. การใช้ข้อมูล

2.1 เกมนี้ไม่เกมนี้จะไม่ให้ขาย ให้เช่า แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตล่วงหน้า หรือบุคคลที่สามและเกมนั้นหรือมีการร่วมกันที่ให้บริการแก่คุณ และหลังบริการนี้สิ้นสุดลง จะถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดรวมถึงตำแหน่งข้อมูลก่อนหน้านี้

2.2 เกมนี้ยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวม แก้ไข ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ผู้ใช้แพลตฟอร์มเกมนี้ที่มีส่วนร่วมกับการกระทำข้างต้น หากทางเราตรวจสอบพบ เกมนี้มีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงการให้บริการกับผู้ใช้ทันที

2.3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน เกมนี้อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ เสนอให้ข้อมูลที่คุณสนใจ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับที่จะส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริการให้แก่คุณ หรือแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรเกมของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาให้คุณได้ (ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน)

3. การเปิดเผยข้อมูล ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ เกมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนตามความต้องการของคุณหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย:

3.1 การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

3.2 เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการ และต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม;

3.3 การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือสถาบันบริหารหรือตุลาการ ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของสถาบันบริหารหรือตุลาการ

3.4 หากคุณละเมิดกฎหมายข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงในการให้บริการเกมนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

3.5 หากคุณเป็นผู้ร้องเรียนทรัพย์สินทางปัญญาและได้ยื่นเรื่องร้องเรียน ตามคำร้องขอของยื่นขอ การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถูกร้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับข้อพิพาทด้านสิทธิที่อาจเกิดขึ้นได้

3.6 ในธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเกมนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการทำธุรกรรมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันในการทำธุรกรรมบางส่วนและร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล เกมนี้มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ใช้เช่นข้อมูลการติดต่อที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

3.7 การเปิดเผยอื่น ๆ ที่เกมนี้เห็นว่าเหมาะสมตามกฎหมายข้อบังคับหรือนโยบายของเว็บไซต์

4. การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล

4.1 ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมโดยเกมนี้จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้และบริษัทในเครือ ข้อมูลและข้อมูลนี้อาจถูกโอนไปยังประเทศของคุณ ภูมิภาคหรือสถานที่ที่เกมนี้รวบรวมข้อมูลและข้อมูลนอกประเทศ ที่เข้าถึงการจัดเก็บและแสดงผล

5. การใช้ Cookie

5.1 หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้เกมจะตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการหรือฟังก์ชันของแพลตฟอร์มเกมนี้ที่อาศัยการใช้งานของคุกกี้ เกมนี้ใช้คุกกี้เพื่อให้บริการที่รอบคอบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นรวมถึงบริการส่งเสริมการโปรโมท

5.2 คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการเครือข่ายของเกมหรือฟังก์ชันที่ต้องอาศัยคุกกี้ได้

5.3 นโยบายนี้จะใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากคุกกี้ที่กำหนดไว้ในเกมนี้

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

6.1 บัญชีเกมนี้มีฟังก์ชันป้องกันความปลอดภัย โปรดเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอย่างระมัดระวัง เกมนี้จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหายไปจากการเข้ารหัสรหัสผ่านผู้ใช้และยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จะไม่ถูกโจรกรรมและแก้ไขได้ แม้จะมีมาตรการด้านความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น แต่ในขณะเดียวกันโปรดทราบว่าไม่มี 'มาตรการความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ' บนเครือข่ายข้อมูล

7. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ Shibuya168 จะเก็บรวบรวม?

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shibuya168 อาจรวบรวมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ; รูปภาพ; ข้อมูลที่ส่งโดยหรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา

7.2 หากคุณสมัครเป็นผู้ใช้บริการของเราโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย ("บัญชีโซเชียลมีเดีย") เชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณหรือใช้คุณสมบัติโซเชียลมีเดียของ Shibuya168 เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณมี มอบให้กับผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดเวลา

8. เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้อย่างไร?

8.1 เราเชื่อมโยงเฉพาะชื่อและรูปอวาตาร์ของคุณกับบัญชีในแอป และแสดงบนหน้าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของแอป